Om alger

simris_dy-algaes

Alger är växter som lever i vatten. Man brukar grovt dela in dem i makroalger, såsom sjögräs och tång, och mikroalger, som också kallas växtplankton eller fytoplankton.

På Simris Alg odlar vi mikroalger. Mikroalger är mikroskopiskt små havslevande växter och tillhör jordens allra äldsta organismer. De lever på solljus och är basen i havets näringskedja. Det innebär att algerna helt naturligt tillverkar många essentiella ämnen, som är nödvändiga för människors och djurs hälsa och välmående.

Små och färgstarka

Algerna lever i princip överallt där det finns vatten, i havet, i sjöar och i vattendrag. De växer inte genom att bli större, utan genom att dela sig och bli fler. I naturen ser man inte enstaka alger med blotta ögat, men är de tillräckligt många skimrar vattnet av deras färger. De gröna eller röda fläckar man kan se på stenhällar vid stranden är också alger.

Undersöker man algerna i mikroskop så ser man vilken myllrande artrikedom det handlar om. Det finns hundratusentals olika sorters alger i haven, och de flesta är ännu helt outforskade. Gröna, bruna och röda alger är vanligast, och färgen varierar beroende på de pigment (färgämnen) som algen bildar för att tillgodogöra sig ljuset. Det finns till och med självlysande alger, såsom mareld.

Livets ursprung

Mikroalger hör till jordens allra äldsta livsformer och är växternas urmödrar. De är orsaken till den syrerika luften på vår planet, som vi djur och människor behöver för att leva. För miljarder år sedan lärde sig mikroalgerna att leva på fotosyntes, dvs. att använda solljus och koldioxid ur atmosfären och istället släppa ut syre. Än idag kommer mellan 70 och 80 procent av det syre vi andas från algerna i världshaven. Algerna är alltså grunden till det liv vi ser idag.

Algerna är också basen i havets näringskedja och bildar livsnödvändiga ämnen för alla djur som lever i haven. Till exempel kommer omega-3-fetterna i fet fisk och den röda färgen hos lax och skaldjur från alger. Det är dessa ämnen som är så nyttiga även för oss människor.

Varför alger?

simris_lab2

Algodling, en urgammal konst för framtiden

Människor har odlat och använt mikroalger sedan urminnes tider, på grund av deras fantastiska näringsinnehåll. I Sydamerika, Afrika och Asien kan man än idag se hur människor skördar alger från naturliga sjöar, eller odlar dem i enkla bassänger där omrörningen görs för hand. Skörden sker genom att sila algvattnet och låta solen torka massan på dukar eller i sandgropar.

Under senare hälften av 1900-talet började man intressera sig för algodling i industriell skala, till en början just för livsmedelsproduktion, för att hitta lösningar på problemet att försörja jordens snabbt växande befolkning. I och med oljekrisen på 70-talet började man även forska om alger som råvara till förnyelsebara bränslen, för att ersätta den fossila råoljan.

Det senaste decenniet har intresset för algodling åter väckts till liv, och teknikutvecklingen går nu i rasande fart. Algerna odlas på land i öppna bassänger eller högteknologiska slutna system, för att komma åt den åtråvärda algoljan och andra viktiga ämnen. Idag odlas alger kommersiellt för många exklusiva produkter såsom kosmetika, läkemedel, livsmedel och kosttillskott.

Havets hemliga skattkammare

Det finns hundratusentals olika sorters alger, men bara en bråkdel är utforskade och endast ett tiotal arter odlas kommersiellt idag. De flesta kanske redan känner till Spirulina, Chlorella eller den kraftfulla antioxidanten astaxantin, som kommer från alger.

Alger tillverkar helt naturligt många unika ämnen, som är livsviktiga för vår hälsa och vårt välmående. I jakten på naturliga livsmedel och hälsoprodukter är alger en fantastisk och ännu nästan outnyttjad resurs. Simris Algs mission är därför att ta tillvara på algernas nyttiga ämnen, så att fler kan få del av dessa solfyllda gåvor från havet.

today_swe

Alger som hälsosam och miljövänlig oljegröda

Odlade alger är en ny, hälsosam och miljövänlig oljegröda för framtidens precisionslantbruk. Odling av alger är mycket yteffektiv jämfört med landbaserade grödor och kan ge 22 gånger mer olja per hektar än raps under svenska klimatförhållanden. Dessutom konkurrerar inte odlingen med värdefull jordbruksmark för livsmedelsproduktion. Algodling är riktigt miljösmart och kan ersätta ohållbar oljeproduktion på flera områden.

Algolja är en värdefull råvara för många nyttiga och näringsrika livsmedel och hälsoprodukter. Och precis som de böljande solgula rapsfälten ger oss olja till både mat och bioenergi, kan även algoljan användas för att tillverka både hälsosamma matvaror och förnyelsebara drivmedel.

Simris Algaepedia

Untitled-8

Det finns hundratusentals olika sorters alger, och vi har ännu bara börjat upptäcka den potential som finns hos dessa vattenlevande växter. På Simris är vi minst sagt fascinerade av den fantastiska artrikedomen, och som de förälskade algbönder vi är vill vi gärna dela vår kärlek till alger med hela världen.

Alla våra supergoodies innehåller olika sorters alger – vissa av dem står redan i rampljuset, medan andra ännu inte har uppnått den stjärnstatus som vi tycker de förtjänar. Vi ser det som vår mission att alla ska få upptäcka mångfalden i algernas värld, ett steg i taget. I vår Simris Algaepedia vill vi ge dig en liten inblick ”bakom scen” om vad som döljer sig i våra supergoodies och de alger som spelar huvudrollen.

Chlorella, den “lilla gröna”

Vetenskapligt namn: Chlorella vulgaris
Stil: Grön och rund, encellig
Superkrafter: Snabbväxande och sprängfylld med proteiner, fetter och vitaminer!
Trivs i: Sötvattensmiljöer över hela världen
Huvudrollen i: Finest Chlorella

Dunaliella, “havets saffran”

Vetenskapligt namn: Dunaliella salina
Stil: Grön och droppformad med spröt, encellig
Superkrafter: hög halt av betakaroten, utmärkt som naturlig livsmedelsfärg och som kosttillskott!
Trivs i: Väldigt salt vatten, havsvatten
Huvudrollen i: Sun Candy Algae Tea, Flower Power Algae Tea

Haematococcus, ”astaxantinalgen”

Vetenskapligt namn: Haematococcus pluvialis
Stil: Rund och växlar mellan grön och röd, ibland med spröt, encellig
Superkrafter: Under de rätta förhållandena så förvandlas Haematococcus till stora röda superceller sprängfyllda med astaxantin!
Trivs i: Allt ifrån regnpölar i havsklippor till sötvattenssjöar över hela världen, framför allt i tempererade regioner
Huvudrollen i: Simris® Algae Omega-3 for Athletes, Boosting Astaxanthin

Phaeodactylum, “hamnskiftaren”

Vetenskapligt namn: Phaeodactylum tricornutum
Stil: Gyllenbrun, encellig. Kan skifta mellan tre olika former: från oval till lång och spetsig, och till slut stjärnformad med tre uddar
Superkrafter: Snabbväxande, kan producera omega 3 EPA med solljus!
Trivs i: Marina miljöer och i vår algfarm
Huvudrollen i: Simris® Algae Omega-3, Simris® Algae Omega-3 for Athletes

Schizochytrium, “sötbönan”

Vetenskapligt namn: Schizochytrium sp.
Stil: Rund och gul med spröt, encellig men gillar att hänga ihop i små grupper
Superkrafter: Riktig bra på att producera höga halter DHA omega-3!
Trivs i: Kustnära vatten
Huvudrollen i: Simris® Algae Omega-3, Simris® Algae Omega-3 for Athletes, Simris® Algae Omega-3 for Mothers

Spirulina, “supermaten”

Vetenskapligt namn: Arthrospira platensis
Stil: Lång, blå och lockig (spiralformad). Arthrospira formar gärna långa kolonier med varandra
Superkrafter: Sprängfylld med vitaminer, mineraler, betakaroten och antioxidanter. Spirulina har också mycket högt proteininnehåll med välbalanserad aminosyraprofil!
Trivs i: Grunda tropiska och suptropiska vatten i Afrika, Asien och Sydamerika
Huvudrollen i: Spirulina Sprinkles